Contest

Home / Contest

Όροι και Προϋποθέσεις Social Media Διαγωνισμού Food Court 

To Fashion City Outlet διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στους τυχερούς το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της αντίστοιχης σελίδας στο Facebook.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής για τον διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Fashion City Outlet και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με τη διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.
 2. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα (lead) στο αντίστοιχο post του διαγωνισμού που υπάρχει στην σελίδα στο Facebook (https://www.facebook.com/FashionCityOutletGR/), προσθέτοντας απάντηση στα εξής πεδία α)Το όνομα της αγαπημένης τους κουζίνας , β) Οναματεπώνυμο, γ) Περιοχή δ) Email .  Ο διαγωνισμός ισχύει από 5/10/2020 έως 10/10/2020 23:59.
 3. Το δώρο του διαγωνισμού για κάθε διαγωνιζόμενο  είναι μια δωροεπιταγή αξίας 5€ για αγορές από τα καταστήματα του Food Court του Fashion City Outlet  _Pizza.gr, HOT POT, Goody’s Burger House, Volta. Το σύνολο των νικητών θα είναι διακόσιοι (200) οι οποίοι θα κερδίσουν από μια δωροεπιταγή των 5€.  Οι δωροεπιταγές αφορούν τα παραπάνω καταστήματα αποκλειστικά.
 4. Οι Δωροεπιταγές δίνονται από το Γραφείο Πληροφοριών (Info Desk) ή την Γραμματεία του Fashion City Outlet  (από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 12:00 εως τις 18:00)
  στους νικητές με την επίδειξη του σχετικού email που θα λάβουν από το Fashion City Outlet στο προσωπικό τους email. Η συμμετοχή και το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και του αντίστοιχου προσωπικού μηνύματος από τον ίδιο χρήστη που συμμετείχε στο διαγωνισμό και έλαβε προσωπικό email από το Fashion City Outlet ότι αναδείχθηκε νικητής.  Μοναδική υποχρέωση του Fashion City Outlet είναι η εξασφάλιση για τον νικητή του δώρου που κέρδισε.
 5. Για την ανάδειξη των νικητών  θα διεξαχθεί κλήρωση, στις 12/10/2020. Συγκεκριμένα, θα αναδειχθούν 200 νικητές, που θα κερδίσουν από 1 δωροεπιταγή αξίας 5€ για εξαργύρωση όπως αναφέρεται παραπάνω. Οι νικητές θα ανακοινωθούν την 13/10/2020 μέσω email. Οι νικητές θα μπορούν να παραλάβουν τις δωροεπιταγές τους οποιαδήποτε στιγμή από την ανακοίνωση τους και μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2020, από Δευτέρα έως και Σάββατο, από τις 12.00 ως τις 18.00.
 6. Ολη η δωροεπιταγή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από κάθε νικητή σε μια αποδειξη και δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης ενός μέρους του ποσού.  Σε περίπτωση που το ποσό αγορών σε κατάστημα του Food Court είναι μεγαλύτερο από την Δωροεπιταγή, ο πελάτης θα πρέπει να πληρώσει την διαφορά στο αντίστοιχο κατάστημα από το οποίο θα πραγματοποιήσει τις αγορές του. Σε περίπτωση που το ποσό αγορών είναι μικρότερο από την αξία της Δωροεπιταγής ο πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την δωροεπιταγή του και θα πρέπει να αγοράσει κάτι επιπλέον από το κατάστημα, τουλάχιστον μέχρι το ποσό της συμπλήρωσης της αξίας της δωροεπιταγής.
 7. Η δυνατότητα εξαργύρωσης της Δωροεπιταγής για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό του FOOD COURT θα ισχύει μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2020. Μετά την ημερομηνία αυτή η Δωροεπιταγή θα θεωρείται άκυρη.
 8. Το Fashion City Outlet δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της.
 9. Οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι το Fashion City Outlet και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.
 10. Το Fashion City Outlet δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην αντίστοιχη επίσημα σελίδα στο Facebook. Το Fashion City Outlet διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική του κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
 11. Η λιστα με τα καταστήματα που συμμετέχουν στις ενέργειες με τις Δωροεπιταγές και δέχονται την εξαργύρωση τους είναι τα ακόλουθα: _pizza.gr , HOT POT, Goody’s Burger House, Volta
 12. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στους διοργανωτές για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του Internet. Έτσι, αυτοί επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς. Η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 13. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Το Fashion City Outlet δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του. Περαιτέρω, το Fashion City Outlet  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής αντίστοιχα του Facebook και της σελίδας του Fashion City Outlet (https://www.facebook.com/FashionCityOutletGR/) και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του Fashion City Outlet. Περαιτέρω, το Fashion City Outlet δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.
 14. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Fashion City Outlet.